Enfeksiyonun kandaki belirtileri nelerdir?

0
23

Enfeksiyonun klinik belirtilerini gösteren hasta mutlaka enfeksiyon hastalıkları uzmanına gitmelidir.

Hastalığı ile ilgili ayrıntılı bilgi verdikten sonra hekim tahlil isteyecektir. Hastalık ile ilgili bilgi vermek çok önemlidir. Çünkü hastada olan klinik belirtiye göre tahlil istenmektedir. Örneğin belirtiler solunum yolları veya akciğer ile ilgili ise yani hastanın öksürük, balgam göğüs ağrısı gibi şikayetleri varsa, akciğer grafisi istenebilmektedir. Başka bir sistem  ile ilgili belirtiler varsa akciğer grafisi gereksiz  tetkik olacaktır.

Enfeksiyonun kandaki belirtileri nelerdir?

Yapılan kan tahlillerini genel olarak yorumlamak gerekirse enfeksiyonun varlığı gösteren testler vardır. Fakat bazı testler enfeksiyonun nerede olduğunu göstermeye yetmez.  Bunlardan en önemlisi tam kan sayımıdır.

Tam Kan Sayımı
Tam Kan Sayımı

Tam kan sayımında lökosit (WBC) denilen değerde yükseklik olması vücutta bir enfeksiyon olabileceğini düşündürür.

Sıklıkla istenen diğer bir test ise C-reaktif protein (CRP) ‘dir.  CRP vücutta ön planda bir enfeksiyon olduğunu gösterir fakat CRP değerinin yüksekliği her zaman enfeksiyon olduğunu göstermez.

CRP,  bağ dokusu hastalıklarında, romatoljik hastalıklarda, kanserlerde yükselebilmektedir.

CRP yüksekliği enfeksiyonun hangi sisteme ait olduğunu göstermez.

CRP Nedir? – CRP hangi durumlarda yükselir?

Gribal enfeksiyon gibi basit bir enfeksiyondan zatüreye, menenjite kadar enfeksiyon durumlarında yükselir.

Kanda enfeksiyonun belirtisi olan başka bir tahlide prokalsitonin (PCT) ‘dir.

Prokalsitonin daha duyarlı bir testtir. Yüksekliği sıklıkla enfeksiyon lehine yorumlanmaktadır. Sepsis gibi ciddi kan enfeksiyonlarında yükselir. Sıklıkla bakteriyel enfeksiyon olduğunu gösterir.

Sepsis ateş, titreme, taşikardi, hızlı nefes alıp verme, bulantı – kusma, baş dönmesi gibi belirtiler ile de ön plana çıkar.

Sepsis

Prokalsitonin testi yoğun bakımlarda veya CRP, WBC gibi diğer enfeksiyon değerlerinin yüksekliğinin enfeksiyona bağlı olup olmadığın ayrımını yapmakta kullanılabilir.

Kanda enfeksiyonun olduğu gösteren kesin yöntemler vardır bunlardan en önemlisi kan kültürleridir.  Fakat kan kültürlerinde üreme olmaması enfeksiyonun olmadığı anlamına gelmez. Kültür testleri tekrarlanmalıdır.

Kan Kültürü Nedir?

Kan tahlili ile kanda enfeksiyon olup olmadığına bakan bir testtir. Kan içinde bakteriyel enfeksiyon ya da virüs bulunup bulunmadığını araştırır.

Enfeksiyon hastalıkları hastanın klinik bulguları, muayene bulguları ve kan tahlillleri ile birlikte değerlendirilmelidir.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Hangi Hastalıklara Bakar?

Gerekli durumlarda ek tetkikler istenebilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here