Hastane enfeksiyonları ne demek?

1
143

genellikle hastanın hastaneye yatmasının 48 saat sonrasından başlayan yada hastanın taburcu olmasının akabindeki 10 gün içinde başlayan, çeşididir. Hastane enfeksiyonları, hastanın hastanede yatış süresini iki hafta civarında uzatır, hastane enfeksiyonlarının mortalitesi oldukça yüksektir.

Hastane enfeksiyonları, dört gruba ayrılır.

  • Üriner sistem enfeksiyonları
  • Cerrahi alan enfeksiyonları
  • Pnömoniler
  • Bakteriyemiler

Ürüner sistem enfeksiyonları, Hastane enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 45’ini oluşturur. En sık rastlanan bu enfeksiyon, Hİ lokazisyonudur.

Sistoskopi gibi ürolojik girişimlerden sonra %5-10u, kateter ilişkiliyken %85  görülen hastane enfeksiyonlarından biri olan üriner sistem enfeksiyonlarının en önemli risk faktörü kateterizasyon süresi olsa da, kadın olmak ve elli yaşın üstünde olmak da risk faktörlerindendir.

Hastane enfeksiyonları ne demek?

Cerrahi alan enfeksiyonları: Cerrahi müdahale yapıldıktan sonraki dört hafta içerisinde operasyon bölgesinde gelişen hastane enfeksiyonlarından biridir.

Cerrahi enfeksiyonlar kendi içerisinde 3’e ayrılır;

  • Yüzeyel insizyonel
  • Organ/boşluk enfeksiyonları
  • Derin insizyonel

Olmak üzere üç alt başlıkta toplanır. Yüzeysel insizyonel enfeksiyonlar; cilt ve cilt altında gelişen enfeksiyonlardır. Organ/boşluk enfeksiyonları; farkında olamadan gelişen ya da ameliyatla açılan herhangi bir anatomik boşluk veya organla ilişkilidir. Derin insizyonel enfeksiyonlar;  cerrahi kliniklerdeki hastalarda en sık rastlanan nazokomiyal enfeksiyondur ve hastanede yatış süresini bir hafta kadar uzatır.

3. Pnömoniler: Hastane enfeksiyonları arasında en ağır ilerleyen enfeksiyon çeşididir. Yoğun bakımda yatan hastalar en önemli risk grubundadır.

4. Bakteriyemiler: Primer ve sekonder olarak iki gruba ayırabileceğimiz bu hastane enfeksiyonu hastane kaynaklı mikroorganizmalarla gelişip dolaşım sistemi ile ilgili enfeksiyondur.

Büyük önem taşıyan hastane enfeksiyonlarına yakalanmak, kişilerde kalıcı hasara hatta ölüme dahi yol açabilir. Hastane enfeksiyonları tamamen hastane kaynaklı olduğu için hijyene dikkat edilmelidir.

Hastane enfeksiyonları ne demek?
Hastane enfeksiyonları neden olur?

Yukarıda çeşitlerini ve önemini bahsettiğimiz hastane enfeksiyonları neden olur?

Hastane enfeksiyonlarının diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi başlıca nedenleri arasında, hijyen eksikliği, yetersiz temizlik, bağışıklık sistemindeki zayıflık, personelin yetersizliği, personelin eğitimsizliği ve hastanenin fiziki yetersizliği gelmektedir.

Hastane enfeksiyonları hastaya nasıl bulaşır?

Öncelikle temas yolu ile bulaşan hastane enfeksiyonları, ortak kullanılan malzemenin yeterli steril edilmemesinden dolayı da bulaşabilir, solunum yolu ile bulaşır.

Hastane Enfeksiyonu Nedir?

Bir önceki yazımız olan Göz enfeksiyonu nedir? - Göz enfeksiyonu belirtileri başlıklı makalemizde göz enfeksiyonu, göz enfeksiyonu belirtileri ve göz iltihaplanması hakkında bilgiler verilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.