Hepatit A nedir?

1
59

Dünya üzerinde hala ciddi bir problem olarak görülen hepatit özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde mortalitenin önemli nedenlerinden biri. Hepatit tanım olarak; karaciğer parankiminin enflamasyonudur. Hastalığa neden olan pek çok etken virüs vardır. Bunlardan primer olarak karaciğeri tutan virüslere hepatit virüsleri adı verilir.

Bilinen A, B, C, D, E hepatit tipleri bilinmekte, fakat günümüzde karaciğeri primer olarak etkileyen yeni hepatit virüsleri tanımlanmıştır.

Bunlar; hepatit G ve TTV gibi. Karaciğerde sekonder olarak hepatit tablosuna yol açan başka virüsler de bulunmakta. Ebstain-Bar, Sarı Humma, Rubella, Sitomegalovirüs, Adenovirüs, Enterovirüs, Herpes simplex gibi birçok virüs neden olabilmekte. Hepatitler viral nedenlere bağlı ise viral hepatit, otoimmün nedenlere bağlı ise otoimmün hepatit, toksik nedenlere bağlı ise toksik hepatit adını alır.

Hepatit A nedir?
?

Hepatit a virüsü pikorna virüs ailesinin farklı bir üyesidir. 27-32 nm büyüklüğünde, zarfsız, küresel yapıda ve tek zincirli bir RNA virüsüdür. Fekal veya oral yolla alınan virüs önce enterositlere geçmekte ve daha sonra da büyük ölçüde hepatositleri enfekte etmektedir. Karaciğer hücrelerine hepatosit adı verilmekte. Virüsün fekal veya oral yolla vücuda girdikten sonra klinik olarak semptom gösterebilmesi için geçen süre 15-40 gün arasındadır. Hepatit a virüsünün birçok genotipi vardır. Klinikte pek bir önemi olmayan ancak epidemiyolojik çalışmalarda anlamlı olan bir detay. Virüsün parenteral ( kan yoluyla ) bulaşma oranı düşüktür. İnsandan insana bulaşır, insan dışı kaynaklardan bulaş olmaz. Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yaygın.

Gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla çocukluk çağında görülmektedir. Özellikle bu bölgelerde kontamine su ve besinler ile düşük endemisite bölgelerinde ise seyahat, eşcinsellik gibi durumlar sorumlu tutulmakta. Türkiye’de hepatit a epidemiyolojisine bakılacak olursa hep. a enfeksiyonu yaygın şekilde görülmekte. Enfeksiyon 2-6 yaş arasında pik yapıp 14 yaşına kadar erişkin düzeyine ulaşmakta. Özel bakım gerektiren hastaların olduğu kurumlarda ki hastalar ve çalışanlar, yuva ve kreşlerdeki çocuklar ve çalışanlar, homoseksüel gruplar yüksek risk grubunda bulunmaktadırlar.

Yine damar içi uyuşturucu bağımlıları, yüksek endemisite bölgesine seyahat edenler, uygun koşullarda eğitim yapan askeri personel ve kanalizasyon işlerinde çalışanlar risk altında bulunmakta. Klinik olarak; çocukluk yaş grubunda genelde asemptomatik seyreder. Yaş büyüdükçe semptomlar daha belirgin olabilir. Hafif ateş, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, kusma, ishal veya kabızlık gibi semptomlar ve abdominal rahatsızlıklar olur. Kolestatik olanlarda idrar renginde koyulaşma, açık renkli dışkı görülür. Daha sonra sklera ve ciltte sarılık oluşur. Karaciğer ve dalak büyüyüp vücutta kaşıntılar olabilir.

Hepatit A virüsünden nasıl korunulur?

Hastalığın seyri yaşa bağlıdır. 5 yaş altında %90’ı sessiz seyrederken 18 yaş ve üstünde ise %60-70 ikterik (sarılıklı) seyretmektedir. Virüsün bulaşmasının engellenmesi korumada en önemli yolu oluşturur. Hep. A ile bulaş olduktan sonra ki 1-2 hafta içerisinde Hepatit A immünglobulin uygulanması %80-90 oranında koruma sağlar. Aktif bağışıklamada hepatit A aşısı kullanılabilir. İstirahat önerilir. Diyetin her hangi bir önemi yoktur…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.