Osteomiyelit nedir?

Osteomiyelit, mikroorganizmaların neden olduğu kemiğin enfeksiyöz ve efnlamatuvar bir hastalığıdır. Osteomiyelit tedavisi zor enfeksiyon hastalıklarından birisidir.

1
129

 Mikroorganizmaların neden olduğu kemiğin enfeksiyöz ve efnlamatuvar bir hastalığıdır. Osteomiyelit tedavisi zor enfeksiyon hastalıklarından birisidir.
Osteomiyelit kemik ve kemik iliğindeki inflamatuvar bir süreçtir. Osteomiyelite ne sık olarak piyojenik bakteriler neden olurken, mikobakteriler ve mantarlar da Osteomiyelie neden olabilirler.

Osteomiyelit nedir?
Osteomiyelit

Osteomiyelit Çeşitleri ve Sınıflandırmaları

1-) Akut ve kronik osteomiyelit: Klinik ayrımı güç yapılırlar. İlk defa ortaya çıkan  öyküler ile ortaya çıkabilirler ya da Kronik osteomiyelit olguları daha önceden hastalığın saptandığı yerde tekrar hastalık geçirmiş olanlardır. Kronik Osteomiyelit’in tedavisi daha zordur ve seyri daha kötüdür. Kronik Osteomiyelit hastalarına genellikle cerrahi müdahale gerekmektedir.

2-) Patojenik sınıflandırma :

  • Hematojen Osteomiyelit : Kemikte, bakteremik yayılmasının sonucu olarak gelişen hastalıktır.
  • Komşu odaktan yayılan Osteomiyelit : Ameliyat sonrası enfeksiyon, travmaya bağlı inokülasyon ve yumuşak doku enfeksiyonu bölgesi gibi yaygın bir enfeksiyon odağından yayılarak meydana gelen hastalıktır.
  • Periferik damar hastalığına bağlı Osteomiyelit : Büyük damar yetmezliği olsun ya da olmasın genellikle diyabetli hastalarda gelişen hastalık türüdür

3-) Diğer sınıflandırmalar: Bu sınıflandırmalar özel durumlara dayanarak yapılır;

  • Özel yaş grubu (yenidoğan osteomiyelit)
  • Özel bir klinik durum (intravenöz uyuşuturucu bağımlılıuğı, ortak hücre anemisi)
  • Mikrobiyolojik etken (gram negatif, anaerop vb.)
  • Olağandışı bir anatomik yerleşim.

4-) Osteomiyelitin değişen spektrumu : Osteomiyelit önceleri en fazla kan yoluyla meydana gelmekteydi. Günümüzde Osteomiyelit en fazla açık bir kırık veya rekonstruktif cerrahi sonrasında veya damarsal yetersizlik sonucu komşu odaktan yayılma ile meydana gelmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.