Sepsis Nedir? – Sepsis Tedavisi

0
113

, enfeksiyon sonucu vücudun bu duruma karşı verdiği yanıt sonucu gelişen organ disfonksiyonu olarak tanımlanmaktadır.

Yıllardır süregelen ve mortalitesi oldukça yüksek olan bu terminoloji üzerine birçok araştırılma yapılmış ve son çıkan klavuzlar ile tanımlar daha da netleştirilmiştir. Tüm dünyada aynı dili konuşabilmek için daha net terminoloji gerekmektedir. Sepsis, sıklıkla bakteriyel enfeksiyonlara sekonder gelişmekle birlikte, daha az sıklıkla fungal ve viral enfeksiyonlar ile gelişebilmektedir. Sepsis yaşlı hastalarda özellikle 65 yaş üzeri ve yenidoğanlarda daha ciddi seyredebilmektedir. Bu durumların yanı sıra gelişen teknoloji ile birlikte, geçirilmiş büyük cerrahiler, kullanılan immünsüpresif tedaviler ve hastaların eşlik ettiği ek hastalıkları (diyabet, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı..) sepsis riskini ve sepsisin şiddetini artırabilmektedir.

Sepsis diyebilmek için yeni klavuzlarda enfeksiyona organ disfokisyonu eşlik etmelidir. Bu organ işlev bozukluğu “Sepsis-Related Organ Failure Assessment” (SOFA) skoru olarak adlandırılmaktadır.

SOFA skoru neler içerir:

 • PaO2/FiO2 oranı,
 • Ortalama arter basıncı,
 • Vazopressör gereksinimi ve dozları,
 • Bilinç değerlendirmesi (GKS),
 • Kreatinin, idrar çıkışı,
 • Bilirubin değerleri,
 • Trombosit sayısı
 • Toplam skor 0-24  puan arasında değerlendirilmektedir.
 • Sepsis için SOFA skorunda 2 puan artış olması gerekir.
 • Bu değerlendirmeden önce hızlı yaklaşım için hızlı SOFA  (Quick Sepsis Related Organ Failure Assessment >> qSOFA) skoru belirlenmiştir.
 • qSOFA skoru neler içerir:
 • Hipotansiyon ≤100 mmHg,
 • Bilinç değişikliği, GKS≤13,
 • Takipne≥22/dk
 • qSOFA skoru 2 puan veya üzeri olduğunda sepsis düşünülebilir.

Uzun yıllardır kullanılan yanıt sendromu yeni klavuzlar ile birlikte artık kullanılmamaktadır.

Sepsis Nedir? - Sepsis Tedavisi

Sepsis, acil müdahale gerektiren ve hızlı tanı konulması gereken bir durumdur. Tedavide öncelik hastanın vital bulgularını stabilize etmektir. Hastanın hava yolunu açarak gerekli solunum desteği sağlanmalıdır. Gerekli sıvı desteği hemen başlanmalıdır. Yakın tansiyon takibi yapılmalı, sıvı açığı hesaplanarak hidrasyon yapılmalıdır. Gerekli durumlarda vazopressör desteği hemen başlanmalıdır. Enfeksiyon odağına yönelik uygun antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Tedaviden önce alınan kültür sonuçlarına göre ampirik olarak başlanan antibiyotik tedavisi değiştirilebilir. Sepsis odağı araştırılmalıdır. Yapılan görüntüleme yöntemleri ile saptanan bir enfeksiyon odağı olursa cerrahi müdahale gerekebilir.

Hangi hastada sepsis düşünülebilir?

 • Ateş yüksekliği,
 • Tansiyon düşüklüğü,
 • Bilinç bozukluğu,
 • Taşikardi ve takipne

Sepsis Nedir? - Sepsis Tedavisi

Sepsis düşünülen bir hastada istenecek tetkikler nelerdir?

 • Tam kan sayımı,
 • Pıhtılaşma testleri,
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri,
 • Kan gazları, CRP, prokalsitonin,
 • İdrar mikroskopisi, tam idrar tetkiki,
 • Kan kültürü,
 • Balgam kütürü,
 • İdrar kültürü,
 • Vücütta bütünlüğü bozulmuş bir dokudan akıntı var ise yara kültürü,
 • Dışkı kültürü,
 • BOS kültürü.

Bir önceki yazımız olan Kanda enfeksiyon belirtileri nelerdir? başlıklı makalemizde Kanda enfeksiyon, Kanda enfeksiyon belirtileri ve hakkında bilgiler verilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.